I følge politiet har man sett en økning av hjemmebrenning her i landet som følge av korona tiltakene, og det faktum at det for mange i Norge i dag er blitt vanskeligere å kunne kjøpe billig alkohol på lovlig vis. 

Det faktum at man det siste året ikke har kunnet reise utenlands og dermed ikke har kunnet kjøpe alkohol i taxfree butikker kan det se ut som om mange nordmenn har valgt å ty til kjøp av ulovlig produsert hjemmebrent for å skaffe seg alkohol, og politiet har derfor merket en økning av beslaglagt ulovlig fremstilt alkohol. 

Mange mener allikevel det nå er på tide å få på plass gode lover og regler som vil kunne gjøre det mulig for nordmenn å fremstille alkohol på lovlig vis til eget bruk, og at gamle lover og regler som forhindrer såkalt “hjemmebrenning” bør revurderes og endres. 

Hjemmebrenning har i mange land vært ulovlig, men i stadig flere land er reglene blitt oppdatert slik at folk nå kan “brenne” til eget forbruk, og et eksempel er Spania der man eksempelvis kan kjøpe små “destillerer” som kan “brenne” alkohol nok for et eller to glass mens man venter.

Video fra YouTube

Det er med andre ord kanskje på tide man også i Norge åpner for en tilsvarende lovgivning som avkriminaliserer “brenning” til eget forbruk.