De siste dagene er det blitt avslørt at Kina har rundt 2 millioner spioner i vesten og at mange av disse sitter i høye posisjoner hvor det tas viktige politiske avgjørelser for vestlige lands fremtid uten at Norsk presse nevner disse avsløringene med ett eneste ord. 

Blant annet har det vist seg at rundt 100 personer med tilknytning til det kinesiske kommunistpartiet og det kinesiske forsvaret har vært med på å ta viktige avgjørelser rundt utviklingen av den nye koronavaksinen som blant annet Norske myndigheter nå ønsker å distribuere og injisere i store deler av den norske befolkningen. 

Video fra YouTube

Det er underlig at Norske myndigheter ikke kommer med noen uttalelser i forbindelse med avsløringene rundt de 2 000 000 Kinesiske spionene som er spredt rundt om i vesten, og hvordan det kan ha seg at man ikke nå igangsetter en etterforskning for å finne ut hvor mange av de 2 millionene kinesiske spioner som befinner seg i Norge, og hvilke oppgaver og posisjoner de befinner seg i her i landet. 

Man må også stille seg spørsmålet “Hvorfor tar ikke norsk presse opp denne saken”, og om det kan være vi bør lage lover som sikrer at Norsk presse ikke kan eies av utenlandsk kapital slik at pressen ikke risikerer å bli styrt av utenlandske interesser. 

Si gjerne hva du mener om saken i kommentarfeltet under.