Den norske historieprofessoren Sturla Ellingsvåg opplyser via sin YouTube kanal at han er blitt sparket fra sin stilling ved Københavns Universitet etter at han stilte seg kritisk til måten forskningsresultater rundt vikingenes historie er blitt fremstilt i media. 

Ellingsvåg skal ifølge ham selv ha blitt anklaget for å ha hat kontakt med personer i såkalte “hvit makt” og “høyre radikale” miljøer noe han selv og de som kjenner han mener er absurde påstander. 

Kritikken og de grunnløse påstandene som er rettet mot Ellingsvåg kom i kjølevannet av hans kritikk av artikkelen “Population genomics of the Viking world” i bladet Natur hvor det konkludertes med at historiebøkene nok måtte omskrives i lys av de genetiske funnene man mente å ha avdekket. 

Forsiden av Nature 2020

I artikkelen fremkom det nemlig at man etter å ha tatt DNA prøver fra rundt 442 personer funnet rundt om i Europa og på Grønnland hadde oppdaget at Vikingene/Skandinaverne nok ikke var blonde og blåøyde, men snarere bestod av ulike grupper mennesker som hadde innvandret til Skandinavia fra Asia og Sør-Europa. 

Det er den danske forskeren og radikale venstreaktivisten Eske Willerslev som ledet forskningsprosjektet artikkelen i magasinet Nature er basert på Sturla Ellingsvåg nå er i konflikt med da han har gått ut og kritisert Eske Willerslev konklusjoner av forskningsprosjektet. 

Du kan se Sturla Ellingvågs egen uttalelse om dette i videoen under. 

Video fra YouTube

Europeisk historie forsøkes omskrives av den venstreekstreme eliten 

Som vi tidligere har skrevet i vår artikkel om Henrik den åttendes andre kone Anne Boleyn i artikkelen “Europeisk historie svartmales”, pågår det nå ett klart forsøk på å omskrive Europeisk historie, og etniske sammensetning i ett forsøk på å fremme ideen om at Europeere aldri har vært en egen etnisk gruppe. 

Vi ser dette gjennom måten man i populærkulturen både på TV og i lærebøker nå portretterer Europa som et multietnisk samfunn, og fremmer ideen om at fargede mennesker i vikingetiden var en like vanlig sak som i dagens multikulturelle Skandinavia. 

Å stille spørsmål til denne fastsatte doktrinen blir av etablissementet ansett som kjetteri, og de som våger ta til motmæle risikerer å bli uthengt som høyreekstremister eller rasister som må utestenges fra ethvert forskningsmiljø. 

Sturla Ellingsvåg er dessverre nå blitt stemplet av den kulturelle og akademiske eliten i Danmark og Norge som en kjetter, og man forsøker nå å så tvil om hans kredibilitet både som forsker og person ved å anklage ham for å ha tilknytning til såkalte høyreekstreme miljøer. 

Vi håper folk innen det akademiske miljøet i Norge vil ha mot nok til å motsette seg denne skammelige oppførselen fra dems danske kolleger, og at de vil støtte oppunder Sturla Ellingsvåg i denne saken slik at vi i det minste i Norge kan ha en åpen og fri debatt selv når det kommer til tolkningen av historiske genetiske prøver. 
 
Du kan støtte Sturla Ellingsvåg ved å abonnere på hans YouTube kannal