I følge studier viser det seg at opp mot 91% av de 215 personene som har død av Covid-19 i Norge hadde de fleste en eller flere kroniske sykdommer hvor den mest vanlige var en eller annen form for hjerte- og karsykdom. 

Skal man tro overlege Marianne Sørlie Strøm ved Folkehelseinstituttet vet man ikke i hvor stor grad de underliggende sykdommene bidro til Covid pasientenes død, men man velger like vel legge dødsfallene til Covid-19 statistikken. 

Ser man videre på statistikken kan man se at ni av ti koronadøde var over 70 år, og at de i ni av ti tilfeller også hadde en eller flere underliggende sykdommer hvor den mest vanlige underliggende sykdommen er hjerte- og karsykdommer. 

Andre underliggende sykdommer man har sett hos de korona døde er kroniske lungeproblemer hos 35% av pasientene, 12% hadde diabetes og 11% hadde en eller annen form for kreft. 

Gitt at overlevelsesraten for Covid-19 ligger på rundt 99% og de aller fleste som dør som følge av sykdommen er eldre syke mennesker som alle lider av sykdommer som er de mest vanlige dødsårsakene her i landet er det underlig hvordan hysteriet rundt Covid-19 er håndtert av myndighetene. 

Man skulle nesten tro at det må være noe annet som ligger bak myndighetenes “overreaksjoner”, og despotiske Coronatiltak.